Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

CV/CVCC Tuân thủ - Ban Dự án

Work Location Ha Noi
Job Level Entry Level
Job Type Permanent
Experiences 3 - 10 Years
Salary Negotiable
Industry Securities, Banking, Finance / Investment
Deadline to Apply 30/09/2023
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của MB. Vui lòng tải mẫu tại đây
- Chọn nút NỘP ĐƠN bên trên để ứng tuyển.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của MB (theo định dạng excel)

- Lưu ý:
+ Ngân hàng chỉ thông báo đến ứng viên đủ điều kiện tham gia các vòng tuyển chọn.
+ Tùy theo chất lượng hồ sơ ứng tuyển và ưu tiên các ứng viên ứng tuyển sớm, Ngân hàng có thể bố trí phỏng vấn và kết thúc tuyển dụng bất cứ thời điểm nào.
+ Hãy theo dõi LinkedIn Page MBBank để cập nhật thông tin về Ngân hàng, giúp ứng viên ứng tuyển hiệu quả tại đây

Job Benefit

 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Xây dựng, quản lý hệ thống văn bản nội bộ theo quy định của ngân hàng; Xây dựng các quy định nội bộ liên quan đến lĩnh vực Pháp chế & Tuân thủ.
2. Kiểm soát pháp lý các văn bản nội bộ của các đơn vị trên toàn hệ thống theo quy định, quy trình của ngân hàng.
3. Rà soát tính thích hợp và tuân thủ quy định pháp luật, nhận diện và đánh giá các vấn đề pháp lý hệ thống.
4. Thực hiện tư vấn, hỗ trợ pháp lý đối với các hoạt động của ngân hàng theo phân công, chỉ đạo;
5. Thực hiện hoạt động giám sát tuân thủ (bao gồm giám sát gian lận nội bộ và giám sát tuân thủ thông qua các hệ thống phần mềm quản lý) theo phân công của Ban lãnh đạo
6. Thực hiện công tác tuân thủ nội bộ toàn hệ thống (Tổng hợp, phân tích, báo cáo định kỳ ... công tác tuân thủ trong phạm vi phân giao)
7. Đề xuất ý kiến hoàn thiện quy trình/quy chế căn cứ các phát hiện tồn tại của quy trình khi thực hiện KTTT

Job Requirement

1. Bằng cấp:
Tốt nghiệp trường Đại học Luật Hà Nội, Trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội hệ chính quy trở lên hoặc các trường đại học khác được đào tạo về Luật hoặc chuyên ngành tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán…
2. Kinh nghiệm:
Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực pháp chế/kiểm soát tuân thủ tại các TCTD hoặc các tổ chức tài chính tương đương.

People also viewed

Survey

Mức độ hấp dẫn của MB đối với các bạn sinh viên

 • Tốt
 • Khá
 • Trung bình
 • Yếu

MB Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.