Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

CV Giám sát rủi ro tín dụng - Khối QTRR

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Experiences 3 - 10 Years
Salary Negotiable
Industry Banking, Finance / Investment
Deadline to Apply 28/02/2024
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của MB. Vui lòng tải mẫu tại đây
- Chọn nút NỘP ĐƠN bên trên để ứng tuyển.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của MB (theo định dạng excel)

- Lưu ý:
+ Ngân hàng chỉ thông báo đến ứng viên đủ điều kiện tham gia các vòng tuyển chọn.
+ Tùy theo chất lượng hồ sơ ứng tuyển và ưu tiên các ứng viên ứng tuyển sớm, Ngân hàng có thể bố trí phỏng vấn và kết thúc tuyển dụng bất cứ thời điểm nào.
+ Hãy theo dõi LinkedIn Page MBBank để cập nhật thông tin về Ngân hàng, giúp ứng viên ứng tuyển hiệu quả tại đây

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Thu thập, xử lý dữ liệu thực hiện hoạt động giám sát danh mục cấp tín dụng và đầu tư; ngưỡng kiểm soát, giới hạn an toàn, hệ thống thẩm quyền phê duyệt tín dụng các cấp theo quy định đã được ban hành định kỳ và/hoặc đột xuất
 • Thực hiện phân loại nợ/trích lập dự phòng cho toàn danh mục khách hàng; Tập hợp đề xuất xử lý dự phòng rủi ro 
 • Thiết lập các Báo cáo tín dụng theo yêu cầu của NHNN và yêu cầu quản trị MB 
 • Thực hiện Quản lý, vận hành các hệ thống phần mềm công cụ đo lường rủi ro, hệ thống scoring khách hàng, hệ thống cảnh báo sớm
 • Xử lý các yêu cầu liên quan đến Kiểm toán,Thanh tra và các cơ quan thanh tra giám sát bên ngoài khác về hoạt động tín dụng/đầu tư theo đề nghị từ đơn vị đầu mối
 • Triển khai, thu thập, xử lý các vấn đề quản trị rủi ro tín dụng/đầu tư theo phạm vi phân công.

Job Requirement

 • Bằng cấp: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, ưu tiên ứng viên có các chứng chỉ CFA, FRM
 • Ngoại ngữ: TOEIC 450 trở lên hoặc tương đương
 • Hiểu biết các kiến thức, thực hành phổ biến trong hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại.
 • Yêu cầu thành thạo 1 trong những công cụ nền tảng: Microsoft Excel/VBA, SQL, Tableau, Power BI,..
 • Kỹ năng phân tích chuyên sâu
 • Tiếng Anh tốt, có khả năng nghiên cứu/dịch các tài liệu chuyên môn bằng tiếng Anh

People also viewed

Survey

Mức độ hấp dẫn của MB đối với các bạn sinh viên

 • Tốt
 • Khá
 • Trung bình
 • Yếu

MB Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.