Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

CV Quản lý Thẩm định & Định giá TSĐB

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Experiences 3 - 5 Years
Salary Negotiable
Industry Banking, Finance / Investment
Deadline to Apply 31/07/2022
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của MB. Tải mẫu Thông tin ứng viên tại đây
- Chọn nút NỘP ĐƠN trên website này để ứng tuyển trực tuyến.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của Ngân hàng.
- Lưu ý:
Căn cứ số lượng, chất lượng ứng viên ứng tuyển, yêu cầu công việc,… Ngân hàng sẽ thông báo đến các ứng viên đủ điều kiện theo quy định để tham gia các vòng tuyển dụng (ứng viên không nhận được thông tin mời tuyển dụng từ Ngân hàng được hiểu là chưa phù hợp).

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Triển khai xây dựng và cải tiến quy trình, quy chế tác nghiệp, hướng dẫn …liên quan đến công tác định giá tài sản bảo đảm (TSBĐ) theo phạm vi phân giao.
 • Thực hiện phân luồng hoạt động định giá TSBĐ từng thời kỳ
 • Thiết lập và quản lý các kho giá tài sản bảo đảm thuộc danh mục quản lý theo phân giao từng thời kỳ
 • Triển khai cải tiến hệ thống quản lý TSBĐ (CMV) đối với các chức năng thuộc phạm vi phụ trách của Khối Thẩm định theo phân giao
 • Thực hiện giám sát và cảnh báo rủi ro trong công tác định giá TSBĐ theo phân giao

Job Requirement

 • Cử nhân chuyên ngành kinh tế/ tài chính/ ngân hàng/thẩm định giá
 • Thẩm định giá/ thẻ thâm định viên (ưu tiên)
 • TOEIC 450 trở lên hoặc chứng chỉ tương đương
 • Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thẩm định giá

Hãy follow LinkedIn Page cùng MB để cập nhật thông tin, hướng dẫn quy trình tuyển dụng và tip phát triển sự nghiệp mới nhất tại: https://www.linkedin.com/company/mbbank 

People also viewed

Survey

Mức độ hấp dẫn của MB đối với các bạn sinh viên

 • Tốt
 • Khá
 • Trung bình
 • Yếu

MB Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.