Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

CV Tái cấu trúc nợ - Khối QLRR

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Experiences 1 - 5 Years
Salary Negotiable
Industry Banking, Finance / Investment
Deadline to Apply 15/08/2022
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của MB. Tải mẫu Thông tin ứng viên tại đây
- Chọn nút NỘP ĐƠN trên website này để ứng tuyển trực tuyến.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của Ngân hàng.
- Lưu ý:
Căn cứ số lượng, chất lượng ứng viên ứng tuyển, yêu cầu công việc,… Ngân hàng sẽ thông báo đến các ứng viên đủ điều kiện theo quy định để tham gia các vòng tuyển dụng (ứng viên không nhận được thông tin mời tuyển dụng từ Ngân hàng được hiểu là chưa phù hợp).

Job Description

 • Thẩm định, trình phê duyệt các phương án tái cấu trúc nợ (Bao gồm Mid- Corp và các khoản nợ theo phân công của BLĐ ngân hàng)
 • Triển khai và giám sát các phương án tái cấu trúc nợ đã được phê duyệt  
 • Thực hiện công tác báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo quy định của NHNN và/hoặc yêu cầu quản trị của MB về kết quả thu hồi nợ xấu, đề xuất kế hoạch, phương án hành động thích hợp
 • Tham gia với vai trò thư ký Hội đồng xử lý rủi ro liên quan đến phương án tái cấu trúc

Job Requirement

 • Cử nhân chuyên ngành Kinh tế/Tài chính/Ngân hàng
 • TOEIC 450 trở lên hoặc chứng chỉ tương đương
 • Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng

Follow LinkedIn Page để cập nhật thông tin, hướng dẫn quy trình tuyển dụng và lời khuyên phát triển sự nghiệp thành công cùng MB tại: https://www.linkedin.com/company/mbbank 

People also viewed

Survey

Mức độ hấp dẫn của MB đối với các bạn sinh viên

 • Tốt
 • Khá
 • Trung bình
 • Yếu

MB Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.