Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

CVCC/CG Kiến trúc dữ liệu - Ban Dự án

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Experiences 3 - 10 Years
Salary Negotiable
Industry IT - Software, IT - Hardware / Network, Banking, Finance / Investment
Deadline to Apply 30/09/2023
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của MB. Vui lòng tải mẫu tại đây
- Chọn nút NỘP ĐƠN bên trên để ứng tuyển.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của MB (theo định dạng excel)

- Lưu ý:
+ Ngân hàng chỉ thông báo đến ứng viên đủ điều kiện tham gia các vòng tuyển chọn.
+ Tùy theo chất lượng hồ sơ ứng tuyển và ưu tiên các ứng viên ứng tuyển sớm, Ngân hàng có thể bố trí phỏng vấn và kết thúc tuyển dụng bất cứ thời điểm nào.
+ Hãy theo dõi LinkedIn Page MBBank để cập nhật thông tin về Ngân hàng, giúp ứng viên ứng tuyển hiệu quả tại đây

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

- Quản lý đồng bộ kiến trúc tổng thể hệ thống công nghệ thông tin, đặc biệt là mảng dữ liệu

- Xây dựng các quy trình, quy định và chính sách về kiến trúc dữ liệu theo thông lệ quốc tế

- Chịu trách nhiệm thiết kế kiến trúc dữ liệu và tham gia vào quá trình triển khai các hệ thống CNTT

- Giám sát việc triển khai dữ liệu, tích hợp dữ liệu

- Rà soát, đánh giá, xây dựng và chuẩn hoá các phương án cải tiến kiến trúc dữ liệu

- Nghiên cứu xu hướng công nghệ và các giải pháp liên quan tới mảng dữ liệu

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học/Cao học trở lên chuyên ngành khoa học máy tính, 
kỹ thuật phần mềm hoặc công nghệ thông tin.
- Có kinh nghiệm theo đúng mô tả công việc là một lợi thế
- Có kinh nghiệm, kiến thức về các mảng liên quan tại Ngân hàng, Tổ chức Tài chính về CNTT là một lợi thế
- Có kinh nghiệm tư vấn, thiết kế và triển khai các giải pháp mảng Dữ liệu

People also viewed

Survey

Mức độ hấp dẫn của MB đối với các bạn sinh viên

 • Tốt
 • Khá
 • Trung bình
 • Yếu

MB Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.