Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

CVCC/CG Tư vấn Pháp chế - Khối Pháp chế

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 3 - 5 Years
Salary Negotiable
Industry Legal Division, Law / Legal Services, Banking, Finance / Investment
Deadline to Apply 30/05/2024
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của MB. Vui lòng tải mẫu tại đây
- Chọn nút NỘP ĐƠN bên trên để ứng tuyển.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của MB (theo định dạng excel)

- Lưu ý:
+ Ngân hàng chỉ thông báo đến ứng viên đủ điều kiện tham gia các vòng tuyển chọn.
+ Tùy theo chất lượng hồ sơ ứng tuyển và ưu tiên các ứng viên ứng tuyển sớm, Ngân hàng có thể bố trí phỏng vấn và kết thúc tuyển dụng bất cứ thời điểm nào.
+ Hãy theo dõi LinkedIn Page MBBank để cập nhật thông tin về Ngân hàng, giúp ứng viên ứng tuyển hiệu quả tại đây

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Tham mưu, tư vấn pháp lý cho Ban lãnh đạo Ngân hàng về quản trị, kiểm soát, điều hành, kinh doanh; Tư vấn, hỗ trợ pháp lý tập đoàn
 • Thực hiện tư vấn pháp lý (theo nhóm chuyên môn) cho các đơn vị, bao gồm nhưng không giới hạn đối với các mảng về: sản phẩm, chương trình kinh doanh, các giao dịch có giá trị lớn, hoạt động đầu tư, M&A, các hoạt động quản lý của MB và các vướng mắc pháp lý phát sinh.
 • Tổ chức, quản lý và thiết kế xây dựng Hợp đồng giao dịch với khách hàng, đối tác; Tư vấn đàm phán Hợp đồng liên quan giao dịch lớn với khách hàng, đối tác
 • Đầu mối tổ chức thực hiện/ hỗ trợ thực hiện thủ tục xin cấp phép, đăng ký kinh doanh tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của MB.

Job Requirement

 • Cử nhân chuyên ngành Luật Kinh tế; Luật Dân sự; Luật Hình sự Đại học Luật Hà Nội, Khoa Luật Đại học Quốc gia hệ chính quy trở lên hoặc các trường đại học khác được đào tạo về Luật, tranh chấp kinh doanh Thương mại
 • Chứng chỉ hành nghề luật sư (ưu tiên)
 • TOEIC 450 trở lên hoặc chứng chỉ tương đương
 • Có kinh nghiệm làm việc tối thiểu 3 năm trong lĩnh vực pháp chế của Công ty tài chính, Viện kiểm sát, Tòa án, Cơ quan Nhà nước về công tác pháp luật, Văn phòng luật sư và các ngân hàng khác.
 • Follow LinkedIn Page để cập nhật thông tin, hướng dẫn quy trình tuyển dụng và lời khuyên phát triển sự nghiệp thành công cùng MB tại: https://www.linkedin.com/company/mbbank 
 •  

People also viewed

Survey

Mức độ hấp dẫn của MB đối với các bạn sinh viên

 • Tốt
 • Khá
 • Trung bình
 • Yếu

MB Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.