Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

CVCC/ Chuyên gia Công nghệ và Chuyển đổi số - Ban Chiến lược

Work Location Ha Noi
Job Level Team Leader / Supervisor
Job Type Permanent
Experiences 5 - 10 Years
Salary Negotiable
Industry IT - Software, IT - Hardware / Network, Banking, Finance / Investment
Deadline to Apply 02/05/2024
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của MB. Vui lòng tải mẫu tại đây
- Chọn nút NỘP ĐƠN bên trên để ứng tuyển.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của MB (theo định dạng excel)

- Lưu ý:
+ Ngân hàng chỉ thông báo đến ứng viên đủ điều kiện tham gia các vòng tuyển chọn.
+ Tùy theo chất lượng hồ sơ ứng tuyển và ưu tiên các ứng viên ứng tuyển sớm, Ngân hàng có thể bố trí phỏng vấn và kết thúc tuyển dụng bất cứ thời điểm nào.
+ Hãy theo dõi LinkedIn Page MBBank để cập nhật thông tin về Ngân hàng, giúp ứng viên ứng tuyển hiệu quả tại đây

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Tham gia phối hợp xây dựng nội dung, kế hoạch, giải pháp sáng kiến, dự án chiến lược thuộc lĩnh vực Công nghệ/ Chuyển đối số tại ngân hàng, công ty thành viên
 • Tổ chức theo dõi, giám sát, đánh giá kết quả triển khai, chỉ ra các vấn đề và đề xuất các giải pháp nhằm đảm bảo sáng kiến/ dự án chiến lược thuộc lĩnh vực công nghệ/ chuyển đổi số được triển khai đúng tiến độ, chất lượng.
 • Liên tục nghiên cứu, cập nhật, học hỏi thị trường, thông lệ để làm giàu kiến thức chuyên môn, đề xuất tham mưu cải tiến mảng dự án, sáng kiến thuộc lĩnh vực Công nghệ/ chuyển đổi số
 • Điều phối, tác nghiệp giữa các bên có liên quan để tổ chức, triển khai các Sáng kiến/ Dự án Công nghệ và chuyển đổi số đạt chất lượng, đúng tiến độ.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại Học trở lên, ưu tiên chuyên ngành Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông...
 • Có kinh nghiệm làm việc và kiến thức về công nghệ thông tin, giải pháp công nghệ mới, các dự án công nghệ, dự án phát triển sản phẩm số trên các nền tảng số.
 • Có khả năng đọc hiểu và giao tiếp tốt Tiếng Anh
 • Có khả năng thực hiện các báo cáo độc lập và làm việc với các đối tác.
 • Có khả năng tư vấn, hướng dẫn, và làm việc nhóm hiệu quả.
 • Có khả năng xác định vấn đề và giải quyết vấn đề.

People also viewed

Survey

Mức độ hấp dẫn của MB đối với các bạn sinh viên

 • Tốt
 • Khá
 • Trung bình
 • Yếu

MB Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.