Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

CVCC/ Chuyên gia Kiến trúc sư CNTT - Khối CNTT

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Experiences 5 - 10 Years
Salary Negotiable
Industry IT - Software, IT - Hardware / Network, Banking, Finance / Investment
Deadline to Apply 30/06/2022
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của MB. Tải mẫu Thông tin ứng viên tại đây
- Chọn nút NỘP ĐƠN trên website này để ứng tuyển trực tuyến.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của Ngân hàng.
- Lưu ý:
Căn cứ số lượng, chất lượng ứng viên ứng tuyển, yêu cầu công việc,… Ngân hàng sẽ thông báo đến các ứng viên đủ điều kiện theo quy định để tham gia các vòng tuyển dụng (ứng viên không nhận được thông tin mời tuyển dụng từ Ngân hàng được hiểu là chưa phù hợp).

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Xây dựng và quản lý chiến lược thành phần của CNTT: Chiến lược về Cloud, API, Microservice …
 • Nghiên cứu, tìm hiểu các xu hướng, giải pháp công nghệ mới trong lĩnh vực tài chính, công nghệ
 • Tham mưu cho lãnh đạo trong các mảng việc liên quan đến công nghệ và quản trị công nghệ.

 

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học/Cao học trở lên chuyên ngành khoa học máy tính, kỹ thuật phần mềm hoặc công nghệ thông tin.
 • Đã có kinh nghiệm 4 năm trở lên - Trong các ngân hàng, tổ chức tài chính, fintech; - Trong việc nghiên cứu, đánh giá giải pháp, quy hoạch giải pháp, ứng dụng; - Tham gia phát triển phần mềm hoặc triển khai các giải pháp phần mềm
 • TOEIC 600 trở lên
 • Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục; 
 • Tổ chức và quản lý thời gian; 
 • Chủ động trong công việc. Có kỹ năng làm việc và quản lý công việc một mình
 • Quản lý xung đột, Phân tích, xử lý tình huống và ra quyết định

 

 

People also viewed

Survey

Mức độ hấp dẫn của MB đối với các bạn sinh viên

 • Tốt
 • Khá
 • Trung bình
 • Yếu

MB Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.