Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

CVCC/ Chuyên gia Quản lý giám sát Công ty thành viên – Khối đầu tư

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Experiences 3 - 10 Years
Salary Negotiable
Industry Banking, Finance / Investment
Deadline to Apply 29/09/2023
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của MB. Vui lòng tải mẫu tại đây
- Chọn nút NỘP ĐƠN bên trên để ứng tuyển.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của MB (theo định dạng excel)

- Lưu ý:
+ Ngân hàng chỉ thông báo đến ứng viên đủ điều kiện tham gia các vòng tuyển chọn.
+ Tùy theo chất lượng hồ sơ ứng tuyển và ưu tiên các ứng viên ứng tuyển sớm, Ngân hàng có thể bố trí phỏng vấn và kết thúc tuyển dụng bất cứ thời điểm nào.
+ Hãy theo dõi LinkedIn Page MBBank để cập nhật thông tin về Ngân hàng, giúp ứng viên ứng tuyển hiệu quả tại đây

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Thực hiện các hoạt động quản lý giám sát CTTV trong MB Group (MIC, MB Ageas Life, MCredit, MBS, MBCapital, MB AMC...) theo phân công:

- Tập hợp dữ liệu, phân tích đánh giá ngành, so sánh định vị thị trường, đề xuất các cơ chế, tiêu chuẩn quản lý hoạt động Công ty thành viên (CTTV)

- Thu thập thông tin, thực hiện báo cáo liên quan, tới danh mục đầu tư vào CTTV, hỗ trợ xây dựng các phương án tái cơ cấu vốn, triển khai các phương án tìm đối tác chiến lược, M&A của CTTV

- Tổng hợp thông tin, theo dõi, đánh giá, phân tích tình hình hoạt động CTTV, tình hình triển khai nhiệm vụ của Người đại diện, thực hiện các báo cáo định kỳ, đột xuất liên quan đến CTTV

- Thực hiện hỗ trợ Người đại diện và làm các báo cáo rà soát tại các CTTV đối với các nội dung trình Người đại diện trình MB phê duyệt theo thẩm quyền

- Thực hiện đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, xây dựng kế hoạch của công ty được giao phụ trách

- Thực hiện vận hành hệ thống thông tin kết nối tập đoàn, tham gia các đề án phát triển, cải tiến hệ thống

- Tiến hành điều phối, hỗ trợ CTTV trong việc triển khai các định hướng, hướng dẫn theo trục dọc của các cơ quan quản lý tập đoàn 

- Thực hiện theo dõi hoạt động bán chéo của từng CTTV được giao phụ trách 

Job Requirement

- Cử nhân chuyên ngành Kinh tế đầu tư, Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng

- TOEIC 500 trở lên hoặc tương đương

- Kinh nghiệm tối thiểu 01 năm lĩnh vực Tài chính ngân hàng, quản trị doanh nghiệp, kế toán

People also viewed

Survey

Mức độ hấp dẫn của MB đối với các bạn sinh viên

 • Tốt
 • Khá
 • Trung bình
 • Yếu

MB Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.