Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Data Engineer - Khối Dữ liệu (HO24.29)

Hội sở

Work Location Ha Noi (Cau Giay District)
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 1 Years
Salary Negotiable
Industry IT - Software, Banking
Deadline to Apply 27/07/2024
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của MB. Vui lòng tải mẫu tại đây
- Chọn nút NỘP ĐƠN bên trên để ứng tuyển.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của MB (theo định dạng excel)

- Lưu ý:
+ Ngân hàng chỉ thông báo đến ứng viên đủ điều kiện tham gia các vòng tuyển chọn.
+ Tùy theo chất lượng hồ sơ ứng tuyển và ưu tiên các ứng viên ứng tuyển sớm, Ngân hàng có thể bố trí phỏng vấn và kết thúc tuyển dụng bất cứ thời điểm nào.
+ Hãy theo dõi LinkedIn Page MBBank để cập nhật thông tin về Ngân hàng, giúp ứng viên ứng tuyển hiệu quả tại đây

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • International Travel Opportunity
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

- Thực hiện công việc tích hợp, phát triển dữ liệu, hỗ trợ vận hành hệ thống công nghệ dữ liệu trong mảng chức năng được giao đảm bảo đúng quy trình, quy định của MB nhằm thực hiện thành công mục tiêu chung của đơn vị.

- Tự phát triển hoặc phối hợp cùng các nhà cung cấp phát triển/triển khai các giải pháp Công nghệ dữ liệu theo các công việc được phân công.

- Duy trì hoạt động của các sản phẩm/dịch vụ được phân công.

- Nghiên cứu, tìm kiếm, tham mưu các giải pháp/sáng kiến Công nghệ dữ liệu và đề xuất nhà cung cấp đáp ứng yêu cầu của công việc.

- Phát triển, kiểm thử (Unit test), nghiệm thu và hỗ trợ mức 2 (Level 2) các sản phẩm và dịch vụ Công nghệ dữ liệu

Job Requirement

- Tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông hoặc tương đương

- Ưu tiên có một trong các chứng chỉ nghề quốc tế về lập trình phát triển dữ liệu về Oracle (Oracle Certified Associate (OCA), Oracle Certified Professional (OCP), Oracle Certified Master (OCM), Oracle Certified Expert (OCE) và Specialist cho Oracle Database 12c...), Netezza, BI Tableau, BI publisher, Cloud ( AWS Certified Solutions Architect, AWS Certified Developer – Associate, ...)

- Toeic 450 hoặc chứng chỉ tương đương

People also viewed

Survey

Mức độ hấp dẫn của MB đối với các bạn sinh viên

 • Tốt
 • Khá
 • Trung bình
 • Yếu

MB Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.