Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Giám đốc Chi nhánh - Khu vực Hồ Chí Minh

Work Location Ho Chi Minh
Job Level Director
Job Type Permanent
Experiences 5 - 7 Years
Salary Negotiable
Industry Banking
Deadline to Apply 31/10/2022
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của MB. Tải mẫu Thông tin ứng viên tại đây
- Chọn nút NỘP ĐƠN trên website này để ứng tuyển trực tuyến.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của Ngân hàng.
- Lưu ý:
Căn cứ số lượng, chất lượng ứng viên ứng tuyển, yêu cầu công việc,… Ngân hàng sẽ thông báo đến các ứng viên đủ điều kiện theo quy định để tham gia các vòng tuyển dụng (ứng viên không nhận được thông tin mời tuyển dụng từ Ngân hàng được hiểu là chưa phù hợp).

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

- Chỉ đạo và trực tiếp xây dựng kế hoạch của Chi nhánh và đồng thời giám sát thực thi mục tiêu và kế hoạch Chi nhánh, Phòng giao dịch và các phòng trực thuộc

- Tổ chức triển khai, quản lý và chịu trách nhiệm cao nhất trước Tổng giám đốc đối với mọi hoạt động của Chi nhánh

- Trực tiếp chỉ đạo và điều hành hoạt động của Phòng giao dịch trực thuộc và các phòng kinh doanh
- Chịu trách nhiệm triển khai và tạo tính liên kết, khai thác triệt để các cơ hội kinh doanh giữa các khối kinh doanh (SME, KHCN) tại Chi nhánh.

- Quản lý và tổ chức công tác bán hàng, phát triển các mối quan hệ khách hàng doanh nghiệp của Chi nhánh.
- Phát triển mối quan hệ với cộng đồng doanh nghiệp tại địa bàn phân giao.

- Tổ chức thực hiện, giám sát chất lượng tín dụng của toàn Chi nhánh; chỉ đạo công tác thu hồi nợ quá hạn của khách hàng SME, KHCN.

- Chỉ đạo tổ chức, phát triển các mối quan hệ đối ngoại của Chi nhánh đối với các đối tác, cơ quan quản lý nhà nước, cộng đồng địa phương; Chịu trách nhiệm về hình ảnh, thương hiệu của MB tại địa bàn; Cung cấp các thông tin về hoạt động của Chi nhánh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

- Chỉ đạo công tác báo cáo của Chi nhánh

- Trực tiếp tổ chức, quản lý nguồn lực, tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ:
 + Tổ chức, sắp xếp nguồn lực nội bộ hợp lý, phát triển đội ngũ RM của Chi nhánh
 + Chi đạo hoạt động đào tạo, phát triển đội ngũ và hỗ trợ công tác tuyển dụng cho MB
 + Phát hiện, trực tiếp đào tạo và kèm cặp các nhân sự tốt, tạo nguồn cán bộ quản lý cho MB
 + Đào tạo, duy trì, củng cố các giá trị văn hóa MB

- Tuân thủ các quy định, quy trình, quy chế liên quan đến công việc thực hiện và tự chịu trách nhiệm về các sai sót, rủi ro gây ra do cá nhân và/hoặc tập thể thực hiện

Job Requirement

- Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong ngành ngân hàng trong đó 03 năm trực tiếp kinh doanh

- Tối thiểu 03 kinh nghiệm quản lý vị trí Phó giám đốc trở lên tại MB hoặc các ngân hàng có cùng quy mô

People also viewed

Survey

Mức độ hấp dẫn của MB đối với các bạn sinh viên

 • Tốt
 • Khá
 • Trung bình
 • Yếu

MB Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.