Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Giảng viên chuyên trách (Mảng SME) - Khối Tổ chức nhân sự

Hội sở

Work Location Ha Noi
Job Level Team Leader / Supervisor
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 3 Years
Salary Competitive
Industry Education /Training, Human Resources, Banking
Deadline to Apply 30/06/2024
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của MB. Vui lòng tải mẫu tại đây
- Chọn nút NỘP ĐƠN bên trên để ứng tuyển.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của MB (theo định dạng excel)

- Lưu ý:
+ Ngân hàng chỉ thông báo đến ứng viên đủ điều kiện tham gia các vòng tuyển chọn.
+ Tùy theo chất lượng hồ sơ ứng tuyển và ưu tiên các ứng viên ứng tuyển sớm, Ngân hàng có thể bố trí phỏng vấn và kết thúc tuyển dụng bất cứ thời điểm nào.
+ Hãy theo dõi LinkedIn Page MBBank để cập nhật thông tin về Ngân hàng, giúp ứng viên ứng tuyển hiệu quả tại đây

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Xây dựng giáo trình và trực tiếp giảng dạy (Mảng Khách hàng doanh nghiệp SME) với các giải pháp tốt theo thông lệ đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và/hoặc linh hoạt theo nhu cầu/đặc thù của MB nhằm phát triển đội ngũ đáp ứng theo nhu cầu hoạt động kinh doanh và chiến lược MB.

1. Xây dựng giáo trình/tài liệu trực tiếp và trực tuyến và trực tiếp giảng dạy các khóa đào tạo kỹ năng và nghiệp vụ quản trị nhân sự

2. Rà soát xây dựng/cập nhật tài liệu nghiệp vụ 

3. Cập nhật và xây dựng các phương pháp tổ chức và đào tạo tiên tiến 

4. Xây dựng nội dung và tổ chức sinh hoạt chuyên môn định kỳ cho các Giảng viên kiêm nhiệm

5. Xây dựng các chính sách, quy định, quy trình, văn bản liên quan đến đánh giá Giảng viên nội bộ, đánh giá học viên và phát triển năng lực sau đào tạo.

6. Đánh giá lại chất lượng các chương trình triển khai 

7. Điều phối, đánh giá định kỳ đội ngũ Giảng viên nội bộ theo mảng phân công

Job Requirement

1. Tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành Quản trị nhân lực, Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Luật

2. TOEIC 500 trở lên hoặc chứng chỉ tương đương

3. Hiểu biết chuyên sâu về các phương pháp đào tạo phát triển nguồn lực, hiểu về sản phẩm dành cho Khách hàng doanh nghiệp

4. Tối thiểu 02 năm lĩnh vực tài chính/ngân hàng.

People also viewed

Survey

Mức độ hấp dẫn của MB đối với các bạn sinh viên

 • Tốt
 • Khá
 • Trung bình
 • Yếu

MB Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.