Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Giảng viên Chuyên trách - TT Học tập & Sáng tạo (LCC)

Hội sở

Work Location Ha Noi, Ho Chi Minh
Job Level Department Manager
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 2 - 3 Years
Salary Negotiable
Industry Education /Training, Human Resources, Banking
Deadline to Apply 30/04/2023
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của MB. Vui lòng tải mẫu tại đây
- Chọn nút NỘP ĐƠN bên trên để ứng tuyển.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của MB (theo định dạng excel)

- Lưu ý:
+ Ngân hàng chỉ thông báo đến ứng viên đủ điều kiện tham gia các vòng tuyển chọn.
+ Tùy theo chất lượng hồ sơ ứng tuyển và ưu tiên các ứng viên ứng tuyển sớm, Ngân hàng có thể bố trí phỏng vấn và kết thúc tuyển dụng bất cứ thời điểm nào.
+ Hãy theo dõi LinkedIn Page MBBank để cập nhật thông tin về Ngân hàng, giúp ứng viên ứng tuyển hiệu quả tại đây

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

 • Thiết kế, xây dựng, cập nhật Khung L&D và các chương trình học tập, tài liệu, kịch bản giảng dạy liên quan cho các nhóm công việc (Job Family), các chức danh thuộc phạm vi quản lý.
 • Đặt hàng, thẩm định nội dung đào tạo do đối tác thuê ngoài xây dựng; từ đó, hệ thống hóa/nội bộ hóa thành tri thức của MB.
 • Giảng dạy, điều phối các chương trình L&D theo phạm vi được phân công (bao gồm việc kèm cặp, hỗ trợ học viên học tập trong quá trình đào tạo).
 • Phối hợp tìm kiếm đối tác cho các chương trình L&D được phân công.
 • Dẫn dắt, đồng hành và phát triển đội ngũ thông qua trực tiếp kèm cặp, huấn luyện (coaching).
 • Hoàn thành chương trình L&D và học tập chủ động theo chức danh.

Job Requirement

YÊU CẦU CHUNG:

 • Tốt nghiệp Đại học chính quy khối ngành Kinh tế, Tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Quản trị nhân sự ...
 • Hiểu biết chuyên sâu về hoạt động đào tạo phát triển nguồn lực và/hoặc nghiệp vụ ngân hàng - tài chính.
 • Giao tiếp tốt, có khả năng nghiên cứu, đọc hiểu thành thạo tài liệu Tiếng Anh (IELTS 6.0 trở lên hoặc chứng chỉ tương đương).
 • Có chứng chỉ Coaching hoặc chứng chỉ chuyên gia trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng là một lợi thế.

ƯU TIÊN:

 • Tối thiểu 02 năm là Cán bộ quản lý/ Chuyên gia trong các line kinh doanh ngân hàng (Retail/ SME/ Digital Banking); và/hoặc,
 • Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm liên quan đến Quản trị dữ liệu, am hiểu và sử dụng thành thạo một (số) công cụ quản lý dữ liệu như R, Python, Power BI, Tableau, Excel Dashboard, SQL …

Hãy follow LinkedIn Page cùng MB để cập nhật thông tin, hướng dẫn quy trình tuyển dụng và tip phát triển sự nghiệp mới nhất tại: https://www.linkedin.com/company/mbbank 

People also viewed

Survey

Mức độ hấp dẫn của MB đối với các bạn sinh viên

 • Tốt
 • Khá
 • Trung bình
 • Yếu

MB Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.