Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Kiểm toán viên Kiểm toán hoạt động

Hội sở

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Experiences 2 Years
Salary Negotiable
Industry Legal Division, Accounting / Auditing / Tax, Law / Legal Services, Banking
Deadline to Apply 30/11/2023
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của MB. Vui lòng tải mẫu tại đây
- Chọn nút NỘP ĐƠN bên trên để ứng tuyển.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của MB (theo định dạng excel)

- Lưu ý:
+ Ngân hàng chỉ thông báo đến ứng viên đủ điều kiện tham gia các vòng tuyển chọn.
+ Tùy theo chất lượng hồ sơ ứng tuyển và ưu tiên các ứng viên ứng tuyển sớm, Ngân hàng có thể bố trí phỏng vấn và kết thúc tuyển dụng bất cứ thời điểm nào.
+ Hãy theo dõi LinkedIn Page MBBank để cập nhật thông tin về Ngân hàng, giúp ứng viên ứng tuyển hiệu quả tại đây

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Hỗ trợ xây dựng kế hoạch kiểm toán nội bộ hàng năm theo mảng phân công
Thu thập, phân tích thông tin, đánh giá rủi ro, xây dựng thủ tục kiểm toán chi tiết theo phạm vi trách nhiệm được phân công
Tham gia các chương trình kiểm toán/rà soát/đánh giá về các nội dung liên quan đến hoạt động Ngân hàng; đề xuất kiến nghị/khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt động/đơn vị được kiểm tra
Báo cáo các phát hiện kiểm toán lên Trưởng nhóm/Trưởng đoàn KTNB và trao đổi thống nhất với nhân sự đơn vị được kiểm toán
Chịu trách nhiệm phối hợp theo dõi tình hình khắc phục các khuyến nghị kiểm toán đối với mảng phụ trách
Hỗ trợ Trưởng phòng/Chuyên gia xây dựng, cập nhật, sửa đổi quy trình, quy định, hướng dẫn, thủ tục kiểm toán nội bộ liên quan đến mảng chuyên môn;
Thực hiện tham mưu, tư vấn, góp ý về việc ban hành các quy chế, chính sách, quy trình quy định của MB theo mảng chuyên môn khi được phân công.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng phòng hoặc BLĐ.

Job Requirement

 • Trình độ học vấn:

- Có bằng đại học trở lên về một trong các ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, kế toán, kiểm toán

 • Kiến thức/Kinh nghiệm:

- Có kiến thức tốt về các chuẩn mực kiểm toán, thông lệ về hoạt động KTNB. Ưu tiên nhân sự có chứng chỉ CIA.
- Am hiểu pháp luật và các nghiệp vụ tài chính ngân hàng
- Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính/ngân hàng/kế toán/kiểm toán.
- Ưu tiên nhân sự có kinh nghiệm về quản trị rủi ro; có kinh nghiệm làm KTNB tại các bank/kiểm toán độc lập tại Big4 đã có kinh nghiệm kiểm toán Ngân hàng
Kỹ năng và yêu cầu khác
- TOEIC 500 trở lên hoặc chứng chỉ tương đương
- Có kỹ năng giao tiếp tốt, hợp tác đối với khách hàng nội bộ và khách hàng bên ngoài
- Có khả năng làm việc nhóm, luôn hướng về mục tiêu và lợi ích chung của tổ chức.
- Có kỹ năng phân tích, tổng hợp báo cáo kết quả kiểm toán.
-           Ưu tiên nhân sự sử dụng thành thạo các công cụ xử lý, phân tích dữ liệu như: SQL, Dashboard, VBA, Power BI, Python...

People also viewed

Survey

Mức độ hấp dẫn của MB đối với các bạn sinh viên

 • Tốt
 • Khá
 • Trung bình
 • Yếu

MB Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.