Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

KV. Đà Nẵng - Giám đốc UB/ Phó Phòng Khách hàng Cá nhân (Phi tín dụng)

Miền Nam

Work Location Da Nang
Job Level Manager
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 2 - 3 Years
Salary Negotiable
Industry Insurance, Sales / Business Development, Banking, Finance / Investment, Consulting
Deadline to Apply 18/10/2022
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của MB. Tải mẫu Thông tin ứng viên tại đây
- Chọn nút NỘP ĐƠN trên website này để ứng tuyển trực tuyến.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của Ngân hàng.
- Lưu ý:
Căn cứ số lượng, chất lượng ứng viên ứng tuyển, yêu cầu công việc,… Ngân hàng sẽ thông báo đến các ứng viên đủ điều kiện theo quy định để tham gia các vòng tuyển dụng (ứng viên không nhận được thông tin mời tuyển dụng từ Ngân hàng được hiểu là chưa phù hợp).

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Quản lý, tổ chức bán và chịu trách nhiệm hoạt động kinh doanh In-Shop Sale tại trụ sở Chi nhánh đảm bảo thực hiện thành công mục tiêu chung của đơn vị, phù hợp với quy định của pháp luật, quy định nội bộ của MB và thực tiễn hoạt động kinh doanh.
 • Trực tiếp xây dựng, triển khai và giám sát việc thực hiện kế hoạch hoạt động kinh doanh in - Shop Sale tại trụ sở Chi nhánh.
 • Thiết lập mục tiêu kinh doanh, xây dựng chương trình hành động và chịu trách nhiệm kết quả kinh doanh mảng In-shop Sale tại trụ sở
 • Thực hiện phân giao mục tiêu kinh doanh (KPIs), phân giao khách hàng, tổ chức bán hàng và giám sát mức độ hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh.
 • Quản lý danh mục khách hàng cá nhân của line kinh doanh Inbound, triển khai các chương trình khai thác sâu và bán chéo các sản phẩm dịch vụ cho khách hàng 
 • Thiết lập các mối quan hệ, liên kết, hợp tác đối tác trong phạm vi được phân giao để phát triển các khách hàng mới.
 • Quản lý, điều phối lực lượng bán và tổ chức triển khai hoạt động bán hàng tại sàn giao dịch.
 • Quản lý và chịu trách nhiệm chất lượng phục vụ khách hàng, triển khai các chương trình thúc đẩy nâng cao chất lượng dịch vụ mảng In - Shop Sale tại trụ sở.
 • Phối hợp với GĐ dịch vụ trong  phân luồng KH đến giao dịch và phục vụ khách hàng đảm bảo đạt hiêu quả 

Job Requirement

 • Cử nhân chuyên ngành Kinh tế/ Tài chính/ Ngân hàng
 • Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm và quản lý công tác Quan hệ khách hàng trong lĩnh vực tài chính ngân hàng

People also viewed

Survey

Mức độ hấp dẫn của MB đối với các bạn sinh viên

 • Tốt
 • Khá
 • Trung bình
 • Yếu

MB Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.