Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Kỹ sư Phát triển AI (AI Engineer) - Khối CNTT

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 1 - 5 Years
Salary Negotiable
Industry IT - Software, Banking
Deadline to Apply 30/06/2024
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của MB. Vui lòng tải mẫu tại đây
- Chọn nút NỘP ĐƠN bên trên để ứng tuyển.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của MB (theo định dạng excel)

- Lưu ý:
+ Ngân hàng chỉ thông báo đến ứng viên đủ điều kiện tham gia các vòng tuyển chọn.
+ Tùy theo chất lượng hồ sơ ứng tuyển và ưu tiên các ứng viên ứng tuyển sớm, Ngân hàng có thể bố trí phỏng vấn và kết thúc tuyển dụng bất cứ thời điểm nào.
+ Hãy theo dõi LinkedIn Page MBBank để cập nhật thông tin về Ngân hàng, giúp ứng viên ứng tuyển hiệu quả tại đây

Job Description

- Phát triển, ứng dụng, tối ưu, tích hợp mô hình AI cho các bài toán ứng dụng trong hoạt động Kinh doanh/Ngân hàng về các lĩnh vực Computer Vision, NLP...
- Tham gia vào các công đoạn triển khai dịch vụ: Kiến trúc hệ thống, thiết kế mô hình hoạt động, luồng hoạt động, chức năng, tối ưu performance
- Coding, test metrics, service và unittest theo mô hình DevOps, MLOps
- Nghiên cứu, tìm hiểu các bài báo khoa học mới nhất về AI, ML, DL

Job Requirement

Trình độ học vấn:

-Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Điện tử viễn thông, Công nghệ phần mềm, Hệ thống thông tin .....

Kinh nghiệm:

- Có tối thiểu 1,5 năm kinh nghiệm tương đương tại vị trí tuyển dụng 

- Có kiến thức và hiểu biết về:

+ Ngôn ngữ lập trình Python, C/C++
+ Service/MicroService với một trong các framework FastAPI/Flask/Django
+ Tensorflow/Pytorch/DGL/PyG/Onnx
+ API (Restful/gRPC), Lập trình an toàn, đảm bảo & tối ưu hiệu năng
+ Git và Git Flow, Docker/ Kubernete, Kubeflow/MLFlow, TritonServer/ Tensorflow Serving

+ Các dạng bài toán Supervised learning, Reinforcement learning
+ Xử lý Ảnh/Video/Âm thanh/Ngôn ngữ tự nhiên
+ CNN/RNN/Transformer/Attention, SVM/KNN/Clustering, GNN vv...
+ Kỹ thuật Knowledge Distiller/ Model Prune,  Model Quantization

People also viewed

Survey

Mức độ hấp dẫn của MB đối với các bạn sinh viên

  • Tốt
  • Khá
  • Trung bình
  • Yếu

MB Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.