Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Kỹ sư Phát triển Tích hợp dữ liệu và Báo cáo (Data Engineer) - Khối CNTT

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 1 - 5 Years
Salary Negotiable
Industry IT - Software, Banking
Deadline to Apply 30/06/2024
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của MB. Vui lòng tải mẫu tại đây
- Chọn nút NỘP ĐƠN bên trên để ứng tuyển.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của MB (theo định dạng excel)

- Lưu ý:
+ Ngân hàng chỉ thông báo đến ứng viên đủ điều kiện tham gia các vòng tuyển chọn.
+ Tùy theo chất lượng hồ sơ ứng tuyển và ưu tiên các ứng viên ứng tuyển sớm, Ngân hàng có thể bố trí phỏng vấn và kết thúc tuyển dụng bất cứ thời điểm nào.
+ Hãy theo dõi LinkedIn Page MBBank để cập nhật thông tin về Ngân hàng, giúp ứng viên ứng tuyển hiệu quả tại đây

Job Description

- Tham gia quy hoạch, thiết kế và triển khai giải pháp xử lý dữ liệu trên các loại CSDL khác nhau (có cấu trúc, phi cấu trúc, bán cấu trúc)
-  Tiếp nhận yêu cầu về phát triển báo cáo và tích hợp dữ liệu giữa các hệ thống CNTT
-  Thực hiện xây dựng report/dashboard trên các công cụ như: OBIEE, Tableau,...
-  Thực hiện xây dựng tiến trình ETL dữ liệu trên các công cụ như: ETL Pentaho, ODI, Nifi, Goden Gate...
-  Nghiên cứu, thiết kế, đề xuất và triển khai giải pháp xử lý dữ liệu mới K8S, CI/CD, container... trên các loại CSDL (SQL, NoSQL)
-  Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu hỗ trợ (level 2) khi hệ thống đưa vào khai thác vận hành thực tế; Phối hợp đánh giá hệ thống định kỳ để đưa ra các đề xuất cải tiến sản phẩm, dịch vụ

 

Job Requirement

Trình độ học vấn:

- Tốt nghiệp hệ chính quy các Trường Đại học trong nước hoặc nước ngoài
- Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ thông tin, Toán tin, Điện tử Viễn thông, Kế Toán, Tài chính Ngân hàng...

Kinh nghiệm:

- Thành thạo một trong các ngôn ngữ lập trình: SQL/PLSQL, NoSQL, Java
-  Nắm rõ các quy chuẩn về quy trình xây dựng và triển khai một phần mềm
- Có kĩ năng kỹ năng lập trình và phân tích hệ thống tốt
- Có khả năng phát triển trên ít nhất 1 công cụ ETL hoặc báo cáo (Pentaho, ODI, GG, Oracle BI, Tableau,...)
- Ưu tiên các ứng viên:

+ Có kinh nghiệm, hiểu biết tương đương trong lĩnh vực ngân hàng
+ Có kinh nghiệm làm việc với các hệ thống ETL; các hệ thống cơ sở dữ liệu SQL/NoSQL
+ Đã triển khai và phát triển các ứng dụng, mô hình xử lý dữ liệu trong hệ sinh thái dữ liệu lớn (Big Data)
+ Có kinh nghiệm về xử lý bất đồng bộ, xử lý đa nhiệm, evà xử lý dữ liệu theo thời gian thực (near realtime), data streaming trên các nền tảng Oracle, Kafka Streams,…phục vụ nhu cầu khai thác dữ liệu theo thời gian thực
+ Có hiểu biết sử dụng các công cụ như Git, Jira, Confluence...

People also viewed

Survey

Mức độ hấp dẫn của MB đối với các bạn sinh viên

  • Tốt
  • Khá
  • Trung bình
  • Yếu

MB Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.