Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

MB Trainee (Cộng tác viên) - Khối Khách hàng cá nhân (HO24.3)

Hội sở

Work Location Ha Noi
Job Level Student / Internship
Job Type Freelance
Qualification Bachelor
Experiences Not required
Salary Negotiable
Industry Banking, Finance / Investment
Deadline to Apply 25/07/2024
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của MB. Vui lòng tải mẫu tại đây
- Chọn nút NỘP ĐƠN bên trên để ứng tuyển.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của MB (theo định dạng excel)

- Lưu ý:
+ Ngân hàng chỉ thông báo đến ứng viên đủ điều kiện tham gia các vòng tuyển chọn.
+ Tùy theo chất lượng hồ sơ ứng tuyển và ưu tiên các ứng viên ứng tuyển sớm, Ngân hàng có thể bố trí phỏng vấn và kết thúc tuyển dụng bất cứ thời điểm nào.
+ Hãy theo dõi LinkedIn Page MBBank để cập nhật thông tin về Ngân hàng, giúp ứng viên ứng tuyển hiệu quả tại đây

Job Description

 • Phối hợp với các Team Sản phẩm và Kinh doanh để truyền thông các Sản phẩm, dịch vụ mới ban hành của Khối KHCN; vinh danh các Tập thể cá nhân đạt bigdeal, hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh, có cách làm mới, sáng tạo trong HĐKD;
 • Thiết kế các biểu mẫu survey về trải nghiệm Khách hàng, về sản phẩm trọng tâm của khối KHCN (vay, tiền gửi, Bancas…) theo đúng quy định và mục đích kinh doanh từng thời kỳ;
 • Tìm hiểu, thu thập thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh, của các bank khác: sản phẩm, lãi suất, chương trình ưu đãi… để chuyển cho các đầu mối sản phẩm Khối KHCN sử dụng, phân tích và đánh giá nhằm thích ứng với nhu cầu thị trường.
 • Tổng hợp danh mục khách hàng từ các đơn vị kinh doanh phục vụ cho hoạt động thống kê theo yêu cầu nghiệp vụ; tổng hợp các báo cáo theo yêu cầu của các phòng ban (báo cáo thanh tra giám sát, báo cáo đoàn kiểm tra thuế…)
 • Phối hợp với CBNV Khối KHCN tổ chức các chương trình/ sự kiện thúc đẩy của Khối/Vùng: The Voice, Rung chuông vàng, LLB Diamond…; hỗ trợ thực hiện một số công việc hành chính khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo Khối.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế, Tài chính Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh, loại Giỏi/ Xuất sắc.
 • Yêu thích và định hướng phát triển lĩnh vực ngân hàng/ kinh doanh.

People also viewed

Survey

Mức độ hấp dẫn của MB đối với các bạn sinh viên

 • Tốt
 • Khá
 • Trung bình
 • Yếu

MB Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.