Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Phó Giám đốc Chi nhánh (KHCN) - Chi nhánh Tiền Giang

Miền Nam

Work Location Tien Giang
Job Level Vice Director
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 5 Years
Salary Negotiable
Industry Banking, Finance / Investment
Deadline to Apply 01/10/2023
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của MB. Vui lòng tải mẫu tại đây
- Chọn nút NỘP ĐƠN bên trên để ứng tuyển.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của MB (theo định dạng excel)

- Lưu ý:
+ Ngân hàng chỉ thông báo đến ứng viên đủ điều kiện tham gia các vòng tuyển chọn.
+ Tùy theo chất lượng hồ sơ ứng tuyển và ưu tiên các ứng viên ứng tuyển sớm, Ngân hàng có thể bố trí phỏng vấn và kết thúc tuyển dụng bất cứ thời điểm nào.
+ Hãy theo dõi LinkedIn Page MBBank để cập nhật thông tin về Ngân hàng, giúp ứng viên ứng tuyển hiệu quả tại đây

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • International Travel Opportunity
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

1. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện

 • Trực tiếp xây dựng, triển khai và giám sát việc thực hiện kế hoạch của mảng KHCN tại Chi nhánhTrực tiếp xây dựng, triển khai và giám sát việc thực hiện kế hoạch của mảng KHCN tại Chi nhánh

2. Quản lý, tổ chức công tác bán hàng và hoạt động kinh doanh

 • Thiết lập mục tiêu, xây dựng chương trình hành động, và chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh mảng KHCN của chi nhánh
 • Tổ chức triển khai và giám sát việc triển khai hoạt động bán hàng, các chương trình, chính sách thúc đẩy bán; Chương trình thu hút KHCN tại Chi nhánh

3. Quản lý danh mục khách hàng hiện tại và tiềm năng

 • Thực hiện phân tích, kiểm toán phân khúc KHCN hiện hữu và tiềm năng tại địa bàn, phân tích tiềm năng thị trường.
 • Quản lý danh mục khách hàng của chi nhánh, Tổ chức triển khai các chương trình khai thác sâu và bán chéo các sản phẩm cho khách hàng.
 • Thiết lập các Mối quan hệ, liên kết, hợp tác đối tác để phát triển khách hàng mới của chi nhánh.

4. Quản lý năng suất lao động, định biên RM KHCN của chi nhánh

5. Quản lý chất lượng tín dụng

 • Quản lý, giám sát tình trạng nợ có vấn đề và xử lý nợ cần quản trị tại chi nhánh

6. Tổ chức triển khai các chương trình chăm sóc KHCN theo định hướng kinh doanh từng thời kỳ

7. Quản lý chất lượng phục vụ khách hàng, triển khai các chương trình thúc đẩy nâng cao chất lượng dịch vụ KHCN của Chi nhánh

Job Requirement

 • Cử nhân chuyên ngành Kinh tế/ Tài chính/ Ngân hàng
 • TOEIC 500 trở lên hoặc chứng chỉ tương đương
 • Tối thiểu 03 năm lĩnh vực tài chính/ngân hàng
 • Tối thiểu 02 năm tại vị trí quản lý tương đương cấp Phòng/Ban/Trung tâm lĩnh vực tài chính/ngân hàng.

People also viewed

Survey

Mức độ hấp dẫn của MB đối với các bạn sinh viên

 • Tốt
 • Khá
 • Trung bình
 • Yếu

MB Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.