Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Phó phòng/Chuyên gia Kiểm thử

Work Location Ha Noi
Job Level Manager
Job Type Permanent
Experiences 3 - 5 Years
Salary Negotiable
Industry IT - Software
Deadline to Apply 10/06/2024
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của MB. Vui lòng tải mẫu tại đây
- Chọn nút NỘP ĐƠN bên trên để ứng tuyển.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của MB (theo định dạng excel)

- Lưu ý:
+ Ngân hàng chỉ thông báo đến ứng viên đủ điều kiện tham gia các vòng tuyển chọn.
+ Tùy theo chất lượng hồ sơ ứng tuyển và ưu tiên các ứng viên ứng tuyển sớm, Ngân hàng có thể bố trí phỏng vấn và kết thúc tuyển dụng bất cứ thời điểm nào.
+ Hãy theo dõi LinkedIn Page MBBank để cập nhật thông tin về Ngân hàng, giúp ứng viên ứng tuyển hiệu quả tại đây

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Phụ trách 01 Domain Nghiệp vụ (Sản phẩm/Dịch vụ) gồm:
1. Xây dựng chiến lược Test
2. Kiểm soát chất lượng phần mềm trước khi Golive.
3. Triển khai Sáng kiến/Cải tiến sản phẩm dịch vụ
4. Tuyển dụng, Đào tạo, Phát triển nguồn lực

 

Job Requirement

- Tốt nghiệp đại học chinh quy các trường trong nước hoặc nước ngoài. Chuyên ngành: CNTT, điện tử, toán tin, tài chính, ngân hàng…

- Hiểu biết sâu sắc về sản xuất phần mềm: Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm.
- Hiểu biết sâu sắc về sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, cụ thể:
   + Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm kiểm thử phần mềm hoặc BA.
   + Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm với vai trò Quản lý cấp Chuyên gia
- Ưu tiên: Có Kinh nghiệm Nghiệp vụ/BA.

People also viewed

Survey

Mức độ hấp dẫn của MB đối với các bạn sinh viên

 • Tốt
 • Khá
 • Trung bình
 • Yếu

MB Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.