Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Quality Assurance (QA) - Khối Dữ liệu

Hội sở

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 2 Years
Salary Competitive
Industry IT - Software, Banking, Quality Control (QA/QC)
Deadline to Apply 29/02/2024
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của MB. Vui lòng tải mẫu tại đây
- Chọn nút NỘP ĐƠN bên trên để ứng tuyển.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của MB (theo định dạng excel)

- Lưu ý:
+ Ngân hàng chỉ thông báo đến ứng viên đủ điều kiện tham gia các vòng tuyển chọn.
+ Tùy theo chất lượng hồ sơ ứng tuyển và ưu tiên các ứng viên ứng tuyển sớm, Ngân hàng có thể bố trí phỏng vấn và kết thúc tuyển dụng bất cứ thời điểm nào.
+ Hãy theo dõi LinkedIn Page MBBank để cập nhật thông tin về Ngân hàng, giúp ứng viên ứng tuyển hiệu quả tại đây

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 

- Hướng dẫn, lập kế hoạch & thực hiện kiểm soát, đánh giá việc thực hiện tuân thủ quy trình quy định của các dự án tại MB.

- Hỗ trợ đào tạo, tư vấn, đề xuất xây dựng quy trình phù hợp với thực tế dự án.

- Nghiên cứu, tìm hiểu đề xuất xây dựng quy trình mới hỗ trợ các dự án.

- Kiểm soát tiến độ, cảnh báo, phát hiện vấn đề có nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng sản phẩm.

- Tổng hợp, thống kê, phân tích báo cáo các số liệu theo tiêu chuẩn yêu cầu; từ đó đưa ra các nguy cơ, vấn đề và đề xuất thực hiện

- Xây dựng các phép đo lường chất lượng và thực hiện đo lường các chỉ tiêu chất lượng dịch vụ, sản phẩm

- Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác quản lý quy trình được lãnh đạo phòng/Ban Giám đốc giao

Job Requirement

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành cntt / quản lý chất lượng hoặc trong lĩnh vực tương đương.

- Có từ 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, nắm vững và đã từng tham gia vào quá trình phát triển dự án phần mềm

- Có kiến thức và các quy trình quản lý chất lượng CMMI

- Sẵn sàng tiếp xúc với các yếu tố mới, hệ thống mới.

- Kỹ năng làm việc nhóm tốt. Kỹ năng trao đổi tốt (truyền đạt dễ hiểu, biết cách đưa ra vấn đề và làm rõ vấn đề/ giải pháp)

- Am hiểu về quản trị, khai thác phần mềm Jira/Confluence là một lợi thế

People also viewed

Survey

Mức độ hấp dẫn của MB đối với các bạn sinh viên

 • Tốt
 • Khá
 • Trung bình
 • Yếu

MB Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.