Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

SME Factory - Onboarding Squad - Chuyên viên Phát triển Kinh doanh New Biz

Hội sở

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 3 Years
Salary Competitive
Industry Banking
Deadline to Apply 31/07/2024
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của MB. Vui lòng tải mẫu tại đây
- Chọn nút NỘP ĐƠN bên trên để ứng tuyển.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của MB (theo định dạng excel)

- Lưu ý:
+ Ngân hàng chỉ thông báo đến ứng viên đủ điều kiện tham gia các vòng tuyển chọn.
+ Tùy theo chất lượng hồ sơ ứng tuyển và ưu tiên các ứng viên ứng tuyển sớm, Ngân hàng có thể bố trí phỏng vấn và kết thúc tuyển dụng bất cứ thời điểm nào.
+ Hãy theo dõi LinkedIn Page MBBank để cập nhật thông tin về Ngân hàng, giúp ứng viên ứng tuyển hiệu quả tại đây

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

- Thực hiện nghiên cứu đánh giá, đo lường nhu cầu khách hàng mục tiêu đối với sản phẩm, tính năng, quy trình thuộc phạm vi phụ trách
- Phân tích, xây dựng chính sách, chương trình thúc đẩy kinh doanh nhằm thu hút khách hàng mới 
- Tìm kiếm, đề xuất và triển khai các mô hình bán mới để thu hút new biz 
- Hiểu nhu cầu KH khi mở mới tài khoản ở 1 ngân hàng để từ đó xây dựng được các chính sách thu hút KH mới onboarding trên kênh số

Job Requirement

- Tốt nghiệp cử nhân tại các trường Đại học

- Có tối thiểu 3 năm làm trong lĩnh vực ngân hàng/ tài chính.

- Nắm bắt và hiểu biết được nhu cầu của KH khi mở tài khoản KHDN

- Có kinh nghiệm về kinh doanh mở mới tài khoản cho KH kênh số

People also viewed

Survey

Mức độ hấp dẫn của MB đối với các bạn sinh viên

 • Tốt
 • Khá
 • Trung bình
 • Yếu

MB Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.