Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

SME Factory - Upper - SCF Squad - Chuyên viên Phát triển sản phẩm

Hội sở

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 2 Years
Salary Competitive
Industry Banking
Deadline to Apply 30/04/2024
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của MB. Vui lòng tải mẫu tại đây
- Chọn nút NỘP ĐƠN bên trên để ứng tuyển.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của MB (theo định dạng excel)

- Lưu ý:
+ Ngân hàng chỉ thông báo đến ứng viên đủ điều kiện tham gia các vòng tuyển chọn.
+ Tùy theo chất lượng hồ sơ ứng tuyển và ưu tiên các ứng viên ứng tuyển sớm, Ngân hàng có thể bố trí phỏng vấn và kết thúc tuyển dụng bất cứ thời điểm nào.
+ Hãy theo dõi LinkedIn Page MBBank để cập nhật thông tin về Ngân hàng, giúp ứng viên ứng tuyển hiệu quả tại đây

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Thực hiện công việc nghiên cứu thị trường, thiết kế/tinh chỉnh số hóa các sản phẩm/quy trình theo chuỗi khách hàng truyền thông sản phẩm trong mảng chức năng được giao đảm bảo đúng quy trình, quy định của MB nhằm thực hiện thành công mục tiêu chung của đơn vị.

- Thực hiện nghiên cứu đánh giá, đo lường nhu cầu khách hàng mục tiêu đối với sản phẩm, tính năng, quy trình thuộc phạm vi phụ trách

- Thiết kế, ban hành, golive sản phẩm, tính năng, quy trình mới, tinh chỉnh sản phẩm, quy trình theo phương thức trải nghiệm hành trình khách hàng, tham gia công tác phát triển hệ thống (mô tả đề bài, phát triển hệ thống, kiểm thử và golive) mục tiêu triển khai sản phẩm trên kênh số đến khách hàng

- Nhận diện và thực hiện các giải pháp cảnh báo rủi ro đối với các sản phẩm/quy trình thuộc phạm vi phụ trách 

- Xây dựng tài liệu đào tạo và phối hợp với các đơn vị triển khai công tác đào tạo sản phẩm/quy trình

- Thực hiện quản lý tổng thể danh mục sản phẩm, quy trình thuộc phạm vi phụ trách (bao gồm hỗ trợ, hướng dẫn, giải đáp vướng mắc,...đến các ĐVKD trong quá trình triển khai) 

- Phối hợp các đơn vị liên quan (PTKD/ĐVKD) trong hoạt động thúc đẩy triển khai kinh doanh các sản phẩm/chính sách mới nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh đề ra

Job Requirement

- Tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành Tài chính Ngân hàng, Kinh tế

- Tối thiểu 02 năm lĩnh vực tài chính/ngân hàng

- Toeic 450 hoặc chứng chỉ tương đương

People also viewed

Survey

Mức độ hấp dẫn của MB đối với các bạn sinh viên

 • Tốt
 • Khá
 • Trung bình
 • Yếu

MB Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.