Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Trưởng/Phó phòng Giám sát giao dịch và quản lý rủi ro

Hội sở

Work Location Ha Noi
Job Level Department Manager
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 3 - 5 Years
Salary Negotiable
Industry Banking
Deadline to Apply 10/04/2023
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của MB. Vui lòng tải mẫu tại đây
- Chọn nút NỘP ĐƠN bên trên để ứng tuyển.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của MB (theo định dạng excel)

- Lưu ý:
+ Ngân hàng chỉ thông báo đến ứng viên đủ điều kiện tham gia các vòng tuyển chọn.
+ Tùy theo chất lượng hồ sơ ứng tuyển và ưu tiên các ứng viên ứng tuyển sớm, Ngân hàng có thể bố trí phỏng vấn và kết thúc tuyển dụng bất cứ thời điểm nào.
+ Hãy theo dõi LinkedIn Page MBBank để cập nhật thông tin về Ngân hàng, giúp ứng viên ứng tuyển hiệu quả tại đây

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

- Thiết lập và trực tiếp xây dựng, giám sát kế hoạch của Phòng Giám sát giao dịch và Quản lý rủi ro

- Tổ chức triển khai và quản lý công tác xây dựng, ban hành các quy định, quy trình, hướng dẫn liên quan đến hoạt động quản lý, giám sát giao dịch & xử lý rủi ro các giao dịch trên kênh số và các giao dịch thẻ, hướng dẫn các đơn vị triển khai trên toàn hệ thống

- Tổ chức triển khai và quản lý công tác xây dựng các nguyên tắc kiểm soát giao dịch trên kênh ngân hàng điện tử và các giao dịch thẻ nhằm phát hiện sớm, hạn chế, ngăn ngừa và xử lý kịp thời các giao dịch gian lận, giả mạo phát sinh.

- Tổ chức triển khai và quản lý hoạt động theo dõi, giám sát và xử lý giao dịch gian lận trên kênh ngân hàng điện tử và các giao dịch thẻ. Cảnh báo sớm rủi ro về sản phẩm dịch vụ số và thẻ cho các Khối kinh doanh và đơn vị liên quan theo phân công từng thời kỳ

- Tổ chức triển khai và quản lý hoạt động theo dõi, giám sát, đánh giá, báo cáo về tính tuân thủ thực hiện quy trình nghiệp vụ thẻ của MB, các quy định của Tổ chức quốc tế, Ngân hàng Nhà nước trong hoạt động thẻ.

- Quản lý hoạt động giám sát giao dịch & xử lý rủi ro theo các tiêu chuẩn, cải tiến tăng năng suất và chất lượng, kiểm soát rủi ro/tổn thất

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Cán bộ quản lý trực tiếp phù hợp với năng lực và phạm vi công việc.

Job Requirement

- Có kiến thức chuyên sâu về nghiệp vụ thanh toán, tín dụng, thẻ, sản phẩm số. Hiểu biết về các hệ thống công nghệ sáng tạo, phần mềm
- Am hiểu chính sách, pháp luật trong kinh doanh ngân hàng/am hiểu về hoạt động công nghệ
- Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm quản lý tại MB hoặc Ngân hàng khác về nghiệp vụ Thanh toán, tín dụng, vận hành ngân hàng số, thẻ/kiểm soát nội bộ/quản trị rủi ro/kiểm toán nội bộ
- Tối thiểu 03 năm lĩnh vực tài chính/ngân hàng.

People also viewed

Survey

Mức độ hấp dẫn của MB đối với các bạn sinh viên

 • Tốt
 • Khá
 • Trung bình
 • Yếu

MB Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.