Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

UI UX Designer - Khối Công nghệ thông tin

Hội sở

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 1 - 4 Years
Salary Negotiable
Industry IT - Software, Arts / Creative Design, Advertising / PR / Communications
Deadline to Apply 04/06/2024
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của MB. Vui lòng tải mẫu tại đây
- Chọn nút NỘP ĐƠN bên trên để ứng tuyển.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của MB (theo định dạng excel)

- Lưu ý:
+ Ngân hàng chỉ thông báo đến ứng viên đủ điều kiện tham gia các vòng tuyển chọn.
+ Tùy theo chất lượng hồ sơ ứng tuyển và ưu tiên các ứng viên ứng tuyển sớm, Ngân hàng có thể bố trí phỏng vấn và kết thúc tuyển dụng bất cứ thời điểm nào.
+ Hãy theo dõi LinkedIn Page MBBank để cập nhật thông tin về Ngân hàng, giúp ứng viên ứng tuyển hiệu quả tại đây

Job Description

- Chịu trách nhiệm thiết kế trải nghiệm và giao diện người dùng cho các sản phẩm, hệ thống của ngân hàng

- Có khả năng nghiên cứu người dùng để đưa ra các tư vấn/giải pháp cho các vấn đề

- Phối hợp với các bộ phận trong dự án (PM/PO, Dev, BA…) phân tích, đánh giá  nhằm tối ưu chất lượng giao diện và nâng cao trải nghiệm

- Review, đánh giá và đưa ra các giải pháp tối ưu thiết kế sản phẩm theo mục tiêu và chiến lược của team

- Xây dựng và tối ưu bộ tiêu chí vận hành thiết kế thông qua các hoạt động như xây dựng Design Ops, Design System, Information Architecture, userflow, sketch, hi-fi, mid-fi wireframe…

- Am hiểu và có khả năng dẫn dắt các hoạt động/kỹ thuật UX trong dự án

Job Requirement

- UV có tối thiểu từ 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế UIUX

- Có tư duy cởi mở, khả năng tự học, nghiên cứu và sẵn sàng chia sẻ

- Có khả năng nắm bắt ý tưởng tốt, khả năng phân tích các mẫu thiết kế thành công và rút ra được kinh nghiệm

- Có tư duy xử lý vấn đề, có trách nhiệm với công việc, tuân thủ deadline, có tinh thần học hỏi, tiếp thu ý kiến, đóng góp các ý kiến mang tính xây dựng.

- Ưu tiên các UV có khả năng Tiếng Anh tốt.

People also viewed

Survey

Mức độ hấp dẫn của MB đối với các bạn sinh viên

  • Tốt
  • Khá
  • Trung bình
  • Yếu

MB Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.