Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Contact us

Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) dành mọi nỗ lực gây dựng một đội ngũ nhân lực tinh thông về nghiệp vụ, tận tâm trong phục vụ để mỗi thành viên được cạnh tranh bằng tài năng, phát triển bằng thực lực, vươn lên bằng sự tự tin và gắn bó bằng tâm huyết.

Chúng tôi tin rằng mỗi CBNV MB sẽ là một đại sứ lan tỏa hình ảnh MB Vững vàng - Thông minh, Tự tin - Kết nối tới khách hàng để mỗi khách hàng khi đến với MB đều làm chủ hành trình của mình và thành công bền vững.

18 Le Van Luong Street, Trung Hoa Ward, Cau Giay District
Ha Noi, Vietnam
02462661088
tuyendung@mbbank.com.vn

Please make sure to provide correct email so that we can contact you for support.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.