Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

[DATATECH BEEGINNER] Chuyên viên Phân tích quản trị - Khối Dữ liệu

Hội sở

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences Not required
Salary Competitive
Industry Banking
Deadline to Apply 30/11/2022
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của MB. Tải mẫu Thông tin ứng viên tại đây
- Chọn nút NỘP ĐƠN trên website này để ứng tuyển trực tuyến.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của Ngân hàng.
- Lưu ý:
Căn cứ số lượng, chất lượng ứng viên ứng tuyển, yêu cầu công việc,… Ngân hàng sẽ thông báo đến các ứng viên đủ điều kiện theo quy định để tham gia các vòng tuyển dụng (ứng viên không nhận được thông tin mời tuyển dụng từ Ngân hàng được hiểu là chưa phù hợp).

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Thực hiện công việc phân tích trong mảng chức năng được giao đảm bảo đúng quy trình, quy định của MB nhằm thực hiện thành công mục tiêu chung của đơn vị.

1. Thu thập dữ liệu phục vụ cho việc phân tích chuyên sâu cho Hội đồng Quản trị/Ban Điều hành và các Đơn vị kinh doanh về tình hình triển khai hoạt động kinh doanh toàn ngân hàng

2. Thực hiện các hoạt động xây dựng và cung cấp báo cáo, phân tích tình hình hoạt động vận hành, quản trị của ngân hàng theo định kỳ và đột xuất   

3. Thực hiện các hoạt động xây dựng và cung cấp báo cáo tự động trên hệ thống để các đơn vị chủ động khai thác sử dụng

4. Thực hiện các hoạt động xây dựng các báo cáo tự động đáp ứng quy định của Ngân hàng Nhà nước theo yêu cầu của các đơn vị được ủy quyền

5. Thực hiện các hoạt động phối hợp xây dựng và cung cấp dữ liệu theo yêu cầu các Dự án của Ngân hàng

Job Requirement

- Là sinh viên năm cuối hoặc ra trường dưới 01 năm; VÀ/HOẶC có kinh nghiệm liên quan dưới 01 năm

- Tự tin với nhiệt huyết và niềm đam mêm công nghệ/dữ liệu của bản thân

People also viewed

Survey

Mức độ hấp dẫn của MB đối với các bạn sinh viên

 • Tốt
 • Khá
 • Trung bình
 • Yếu

MB Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.