Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên Rủi ro Công nghệ ( IT Risk - Khối Công nghệ thông tin)

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Experiences 1 - 3 Years
Salary Negotiable
Industry IT - Software, Banking
Deadline to Apply 10/07/2024
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của MB. Vui lòng tải mẫu tại đây
- Chọn nút NỘP ĐƠN bên trên để ứng tuyển.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của MB (theo định dạng excel)

- Lưu ý:
+ Ngân hàng chỉ thông báo đến ứng viên đủ điều kiện tham gia các vòng tuyển chọn.
+ Tùy theo chất lượng hồ sơ ứng tuyển và ưu tiên các ứng viên ứng tuyển sớm, Ngân hàng có thể bố trí phỏng vấn và kết thúc tuyển dụng bất cứ thời điểm nào.
+ Hãy theo dõi LinkedIn Page MBBank để cập nhật thông tin về Ngân hàng, giúp ứng viên ứng tuyển hiệu quả tại đây

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

- Triển khai hoạt động quản lý rủi ro công nghệ  liên quan tới hệ thống CNTT, dữ liệu, thông tin cá nhân, thẻ, ...và các hoạt động nghiệp vụ CNTT
- Thực hiện đánh giá rủi ro công nghệ, tham gia xây dựng/ tư vấn hoàn thiện báo cáo đánh giá rủi ro.  
- Trực tiếp thực hiện triển khai các hạng mục công việc được phân công phù hợp với khung Quản lý Rủi ro CNTT tại MB. Làm việc với các đơn vị/đầu mối nghiệp vụ và CNTT để nhận diện, phân tích, đánh giá và xác định cách xử lý rủi ro phù hợp
- Nghiên cứu và đề xuất các chính sách, biện pháp kiểm soát rủi ro CNTT giúp giảm thiểu rủi ro, phù hợp với khẩu vị rủi ro của MB
-  Đề xuất điều chỉnh/cải tiến các quy định, quy trình, chính sách, giải pháp quản lý rủi ro CNTT nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của hoạt động quản lý rủi ro CNTT và  đảm bảo cập nhật đáp ứng tuân thủ quy định pháp luật, tiêu chuẩn (ISO, PCI DSS, SWIFT)  và quy định của MB

Job Requirement

- Tốt nghiệp hệ chính quy các Trường Đại học trong nước hoặc nước ngoài
- Chuyên ngành đào tạo: CNTT; Kinh tế, Tài chính Ngân hàng... hoặc tương đương

- Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực CNTT, lĩnh vực Tài chính/ngân hàng/bảo hiểm
- Am hiểu sản phẩm, dịch vụ CNTT cũng như nghiệp vụ Quản lý rủi ro

Đối với CVCC yêu cầu:

- Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong quản lý, đánh giá rủi ro CNTT tại các tổ chức ngân hàng, bảo hiểm, tài chính
- Có kinh nghiệm về thiết lập và quản lý Quản lý rủi ro CNTT và quản lý rủi ro hoạt động
- Am hiểu các quy trình dịch vụ CNTT như ITIL
- Hiểu biết sâu Tiêu chuẩn ISO 27000, PCI DSS, Swift CSP…
- Ưu tiên có kinh nghiệm tham gia giám sát, quản lý rủi ro các quy trình CNTT/ ATTT, kinh nghiệm quản lý rủi ro, an toàn dữ liệu

- Ưu tiên chứng chỉ nghề như: CRISC, CGRC, CISA, Lead Auditor ISO27001, ISO, 27005 hoặc tương đương  

People also viewed

Survey

Mức độ hấp dẫn của MB đối với các bạn sinh viên

 • Tốt
 • Khá
 • Trung bình
 • Yếu

MB Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.