Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

News

MB ký kết hợp tác toàn diện với trường Đại học Quốc gia Hà Nội

Chiều ngày 08/12, MB tổ chức lễ ký kết hợp tác toàn diện với trường Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU), đánh dấu sự hợp tác nhiều mặt giữa hai bên, nổi bật với chiến lược xây dựng sản phẩm riêng biệt, ưu đãi của MB dành cho VNU.

View detail

MB nhận "cú đúp" giải thưởng từ IDG

Giải thưởng trong khuôn khổ chương trình Diễn đàn Ngân hàng Bán lẻ Việt Nam 2020 (Vietnam Outstanding Banking Awards 2020) do Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế IDG tổ chức nhằm tìm kiếm và tôn vinh các ngân hàng đã có những đóng góp tiêu biểu cho sự phát triển bền vững của nền kinh tế Việt Nam.

View detail

“Workforce of The Future" – Nguồn nhân lực của tương lai

Workshop “Workforce of The Future – Nguồn nhân lực của tương lai”, do Khối Tổ chức Nhân sự, Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) phối hợp tổ chức cùng Công ty TNHH Tư Vấn PwC Việt Nam (PWC) đã có những góc nhìn và giải pháp thiết thực về nguồn nhân lực trong Kỷ nguyên Kỹ thuật số mới, đặc biệt trong giai đoạn “Hậu Covid 19” hiện nay.

View detail

MB Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.