Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

MB dẫn đầu trong bảng xếp hạng thương hiệu YMI ngành Ngân hàng tháng 10

MB DẪN ĐẦU TRONG BẢNG XẾP HẠNG THƯƠNG HIỆU YMI NGÀNH NGÂN HÀNG THÁNG 10

MB dẫn đầu bảng xếp hạng nhóm ngành Ngân hàng nhờ những thảo luận tích cực trong hàng loạt hoạt động mừng sinh nhật 25 năm. Nổi bầ với các cuộc thi video Touching Your Life và cuộc thi trải nghiệm thực tế nghề Ngân hàng Master Banking 2019. Bên cạnh đó, bài viết cảnh báo giúp người dùng phòng ngừa các tài khoản lừa đảo, giả mạo thông tin khi thực hiện các giao dịch tài chính cũng nhận được nhiều thảo luận

Bảng xếp hạng Thương hiệu theo tháng và theo ngành hàng của YouNet Media bao gồm các Thương hiệu đang dẫn đầu xu thế và hiệu suất hoạt động tổng thể trên mạng xã hội của gần 40 thương hiệu dựa trên các chỉ số:
- Brand Mention Score (hệ số của lượng thảo luận có nhắc đến Thương hiệu)
- Sentiment Score (hệ số giữa thảo luận tích cực & tiêu cực)
- Buzz Score (hệ số của tổng lượng thảo luận về Thương hiệu)
- Audience Scale Score (lượng audience thực tế tạo nên thảo luận)


Thông tin chi tiết: https://bit.ly/2r459yG

MB Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.