Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên/ CVCC kiểm thử hiệu năng (Performance Test)

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Experiences 1 - 5 Years
Salary Negotiable
Industry IT - Software, IT - Hardware / Network, Banking
Deadline to Apply 29/09/2023
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của MB. Vui lòng tải mẫu tại đây
- Chọn nút NỘP ĐƠN bên trên để ứng tuyển.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của MB (theo định dạng excel)

- Lưu ý:
+ Ngân hàng chỉ thông báo đến ứng viên đủ điều kiện tham gia các vòng tuyển chọn.
+ Tùy theo chất lượng hồ sơ ứng tuyển và ưu tiên các ứng viên ứng tuyển sớm, Ngân hàng có thể bố trí phỏng vấn và kết thúc tuyển dụng bất cứ thời điểm nào.
+ Hãy theo dõi LinkedIn Page MBBank để cập nhật thông tin về Ngân hàng, giúp ứng viên ứng tuyển hiệu quả tại đây

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

- Phân tích tài liệu, yêu cầu về kiểm thử hiệu năng;
- Xây dựng kế hoạch kiểm thử hiệu năng, thiết kế kịch bản và review được các kịch bản (scenario) kiểm thử hiệu năng;
- Thiết kế script performance test;
- Thực thi performance test. Phối hợp với các bên liên quan để theo dõi hệ thống;
- Phân tích báo cáo và chỉ ra được các điểm nghẽn(bottleneck) và đánh giá hiệu năng của hệ thống;
- Đưa ra phương án, phát triển các chiến lược performance test và các framework cho performance test;
- Hướng dẫn, đào tạo performance test cho các nhân sự khác;
- Đóng góp vào việc xây dựng/ cải tiến quy trình, framework của performance test;
- Thường xuyên cập nhật công nghệ mới;
- Kết hợp với các thành viên trong đội ngũ kỹ thuật và các bộ phận khác để cùng đạt được mục tiêu chung của công ty. 

Job Requirement

- Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành: Công nghệ thông tin, Toán tin, Điện tử Viễn thông, Tài chính Ngân hàng...

- Có kĩ năng code và có hiểu biết cơ bản về kiểm thử
-  Hiểu rõ về các loại kiểm thử hiệu năng, biết cách vận dụng chính xác từng loại kiểm thử hiệu năng vào từng bài toán
- Sử dụng thành thạo một trong các ngôn ngữ lập trình Java, Javascript, Groovy…;
- Có hiểu biết tốt về API/Service và sử dụng tốt các tool như Postman, SoapUI cho kiểm thử API/ Service;
- Hiểu biết rõ và sử dụng thành thạo một trong số các công cụ kiểm thử như JMeter, Load runner...;
- Có thể xây dựng  kế hoạch kiểm thử hiệu năng và review được các kịch bản (scenario) kiểm thử hiệu năng đối với api, web, mobile;
- Có kinh nghiệm và hiểu biết về kiến trúc hệ thống, kiến trúc hạ tầng các điểm checkpoint cho kiểm thử hiệu năng;
- Có kĩ năng phân tích báo cáo và chỉ ra được các điểm nghẽn  (bottleneck);
- Có kinh nghiệm và biết cách vận dụng CI/CD, DevOps / DevSecOps

People also viewed

Survey

Mức độ hấp dẫn của MB đối với các bạn sinh viên

 • Tốt
 • Khá
 • Trung bình
 • Yếu

MB Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.