Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

CV/CVCC Dữ liệu - Ban Kế hoạch

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Experiences 3 - 10 Years
Salary Negotiable
Industry Banking, Finance / Investment
Deadline to Apply 15/03/2024
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của MB. Vui lòng tải mẫu tại đây
- Chọn nút NỘP ĐƠN bên trên để ứng tuyển.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của MB (theo định dạng excel)

- Lưu ý:
+ Ngân hàng chỉ thông báo đến ứng viên đủ điều kiện tham gia các vòng tuyển chọn.
+ Tùy theo chất lượng hồ sơ ứng tuyển và ưu tiên các ứng viên ứng tuyển sớm, Ngân hàng có thể bố trí phỏng vấn và kết thúc tuyển dụng bất cứ thời điểm nào.
+ Hãy theo dõi LinkedIn Page MBBank để cập nhật thông tin về Ngân hàng, giúp ứng viên ứng tuyển hiệu quả tại đây

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

- Phụ trách xây dựng, tích hợp, phát triển hệ thống dữ liệu của phòng Kế hoạch: tìm hiểu dữ liệu, làm sạch và tích hợp và tổng hợp dữ liệu kinh doanh/ quản trị theo nhu cầu báo cáo định kỳ và chuyên đề.

- Vận hành, duy trì/ bổ sung dữ liệu phòng Kế hoạch.

- Đầu mối xây dựng, quản lý các tiêu chuẩn về kiến trúc tổng thể dữ liệu của phòng. Phối hợp với các đầu mối Nghiệp vụ phòng KH và các đơn vị xác định các nguyên tắc đo lường/ giám sát dữ liệu

- Nghiên cứu, tìm kiếm, tham mưu các giải pháp/sáng kiến Công nghệ dữ liệu và đề xuất cải tiến các công việc phòng KH.

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Kinh tế, Tài chính Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin,...

- Kinh nghiệm NH tối thiểu 3 năm, ưu tiên liên quan đến công việc về phân tích, kế hoạch, tài chính.

- Kỹ năng: thành thạo các công cụ phân tích dữ liệu (Excel, VBA, SQL, R....)

People also viewed

Survey

Mức độ hấp dẫn của MB đối với các bạn sinh viên

 • Tốt
 • Khá
 • Trung bình
 • Yếu

MB Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.