Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

CV Phòng chống rửa tiền - Khối QTRR

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Experiences 1 - 7 Years
Salary Negotiable
Industry Human Resources, Finance / Investment
Deadline to Apply 02/05/2024
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của MB. Vui lòng tải mẫu tại đây
- Chọn nút NỘP ĐƠN bên trên để ứng tuyển.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của MB (theo định dạng excel)

- Lưu ý:
+ Ngân hàng chỉ thông báo đến ứng viên đủ điều kiện tham gia các vòng tuyển chọn.
+ Tùy theo chất lượng hồ sơ ứng tuyển và ưu tiên các ứng viên ứng tuyển sớm, Ngân hàng có thể bố trí phỏng vấn và kết thúc tuyển dụng bất cứ thời điểm nào.
+ Hãy theo dõi LinkedIn Page MBBank để cập nhật thông tin về Ngân hàng, giúp ứng viên ứng tuyển hiệu quả tại đây

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Xây dựng quy trình, hướng dẫn Phòng chống rửa tiền/Tài trợ khủng bố/Tuân thủ Cấm vận và Tuân thủ FATCA của MB 
 • Tham gia xây dựng, vận hành, cải tiến liên tục hệ thống phần mềm phục vụ cho công tác Phòng chống rửa tiền/Tài trợ khủng bố/Tuân thủ Cấm vận và Tuân thủ FATCA 
 • Thu thập thông tin, phân tích dữ liệu, hỗ trợ quá trình thiết lập các kịch bản giám sát phát hiện giao dịch đáng ngờ về rửa tiền/Tài trợ khủng bố/vi phạm cấm vận
 • Thu thập thông tin, tài liệu, dữ liệu phục vụ cho việc đánh giá chuyên sâu rủi ro rửa tiền theo chuyên đề phân công (đánh giá theo mảng nghiệp vụ, theo sản phẩm …., bao gồm đánh giá hệ thống văn bản + thực tiễn triển khai + dữ liệu hệ thống …) 
 • Thu thập, phân tích dữ liệu, hỗ trợ việc thiết lập báo cáo định kỳ/đột xuất theo quy định của NHNN và/hoặc yêu cầu quản trị của MB về thực trạng triển khai công tác Phòng chống rửa tiền/tài trợ khủng bố/cấm vận/FATCA
 • Kiểm tra, rà soát quá trình tiếp nhận thông tin khách hàng có dấu hiệu Mỹ từ các đơn vị, hướng dẫn các đơn vị thu thập thông tin/hồ sơ theo yêu cầu của đạo luật FATCA; Phân loại trạng thái tuân thủ FATCA của khách hàng và thiết lập báo cáo định kỳ theo yêu cầu của NHNN. 

Job Requirement

 • Cử nhân chuyên ngành Ngân hàng - Tài chính, Kinh tế,...
 • TOEIC 450 trở lên hoặc chứng chỉ tương đương
 • Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí Phòng chống rửa tiền ở các Ngân hàng, tổ chức tài chính, tổ chức tư vấn.

People also viewed

Survey

Mức độ hấp dẫn của MB đối với các bạn sinh viên

 • Tốt
 • Khá
 • Trung bình
 • Yếu

MB Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.