Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

CVCC/Chuyên gia tư vấn kinh doanh - Ban Pháp chế

Hội sở

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 5 Years
Salary Competitive
Industry Sales / Business Development, Law / Legal Services, Banking, Consulting
Deadline to Apply 30/09/2023
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của MB. Vui lòng tải mẫu tại đây
- Chọn nút NỘP ĐƠN bên trên để ứng tuyển.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của MB (theo định dạng excel)

- Lưu ý:
+ Ngân hàng chỉ thông báo đến ứng viên đủ điều kiện tham gia các vòng tuyển chọn.
+ Tùy theo chất lượng hồ sơ ứng tuyển và ưu tiên các ứng viên ứng tuyển sớm, Ngân hàng có thể bố trí phỏng vấn và kết thúc tuyển dụng bất cứ thời điểm nào.
+ Hãy theo dõi LinkedIn Page MBBank để cập nhật thông tin về Ngân hàng, giúp ứng viên ứng tuyển hiệu quả tại đây

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Thực hiện tư vấn kinh doanh, soạn thảo, đàm phán các hợp đồng, văn kiện;
 • Thực hiện tư vấn pháp lý, rà soát các giao dịch có yếu tố nước ngoài;
 • Tổng hợp, đánh giá và đề xuất các tình huống pháp lý, vấn đề pháp lý hệ thống;
 • Thực hiện chức năng luật sư đại diện làm việc với các bên liên quan hoặc đại diện tố tụng.

Job Requirement

 • Cử nhân Luật Chính quy
 • Thẻ/Chứng chỉ hành nghề Luật sư
 • TOEIC 500 trở lên hoặc chứng chỉ tương đương
 • Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm pháp lý tại các hãng luật/Cơ quan Nhà nước về công tác pháp luật, định chế tài chính/Doanh nghiệp lớn/Công ty fintech. 

People also viewed

Survey

Mức độ hấp dẫn của MB đối với các bạn sinh viên

 • Tốt
 • Khá
 • Trung bình
 • Yếu

MB Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.