Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Giám đốc Dịch vụ

Miền Bắc

Work Location Ha Noi
Job Level Vice Director
Job Type Permanent
Experiences 5 Years
Salary Negotiable
Industry Banking, Customer Service
Deadline to Apply 10/10/2022
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của MB. Tải mẫu Thông tin ứng viên tại đây
- Chọn nút NỘP ĐƠN trên website này để ứng tuyển trực tuyến.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của Ngân hàng.
- Lưu ý:
Căn cứ số lượng, chất lượng ứng viên ứng tuyển, yêu cầu công việc,… Ngân hàng sẽ thông báo đến các ứng viên đủ điều kiện theo quy định để tham gia các vòng tuyển dụng (ứng viên không nhận được thông tin mời tuyển dụng từ Ngân hàng được hiểu là chưa phù hợp).

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1.  Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện

 • Hỗ trợ Giám đốc Chi nhánh xây dựng kế hoạch hoạt động và tổ chức thực hiện toàn Chi nhánh
 • Trực tiếp chủ trì xây dựng, tổ chức và giám sát thực hiện kế hoạch của hoạt động Vận hành tại đơn vị

2. Quản lý và tổ chức công việc theo mảng chức năng được phân công

 • Quản lý & tổ chức triển khai hoạt động vận hành tại chi nhánh gồm các mảng: Quỹ & DVKH, HTTD, Vận hành thẻ, thanh toán & TTTM
 • Quản lý và tổ chức triển khai hoạt động cung cấp dịch vụ, hoạt động nâng cao CLDV và Chuyển dịch số tại sàn giao dịch
 • Phối hợp với line kinh doanh điều tiết nhân sự phục vụ Khách hàng tại sàn đảm bảo chất lượng dịch vụ
 • Quản lý số liệu tài chính, công tác kế toán tại chi nhánh theo phạm vi từng thời kỳ
 • Quản lý hoạt động và kiểm tra kiểm soát nội bộ vận hành tại chi nhánh theo các tiêu chuẩn, cải tiến năng suất và chất lượng, kiểm soát rủi ro/tổn thất
 • Trực tiếp quản lý kho tiền, tài sản đảm bảo, quỹ ATM của chi nhánh. Chủ trì công tác kiểm kê đột xuất/định kỳ về tiền mặt tồn quỹ, tài sản đảm bảo, công cụ, tài sản của Chi nhánh
 • Đối với hoạt động bán hàng (bán chính/ bán chéo): thực hiện theo phê duyệt của Cấp thẩm quyền từng thời kỳ

3. Quản lý và phát triển đội ngũ, phát triển bản thân

 • Tổ chức huấn luyện, định hướng phát triển nghề nghiệp, bồi dưỡng cán bộ nguồn cho CBNV mảng Vận hành
 • Hoàn thành chương trình đào tạo và tự đào tạo theo chức danh

Job Requirement

- Tốt nghiệp các trường Đại học
- Ưu tiên chuyên ngành Kinh tế/ Tài Chính/ Ngân hàng/ Quản trị kinh doanh 

- Toeic 500 trở lên hoặc chứng chỉ tương đương

- Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm quản lý tại lĩnh vực DVKH/KSNB/QTRR/Vận hành
- Am hiểu chính sách, pháp luật trong kinh doanh ngân hàng, chứng khoán và các lĩnh vực liên quan
- Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm quản lý tại vị trí TP/PP DVKH/KSV trở lên tại MB hoặc các ngân hàng có cùng quy mô

People also viewed

Current Job

Survey

Mức độ hấp dẫn của MB đối với các bạn sinh viên

 • Tốt
 • Khá
 • Trung bình
 • Yếu

MB Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.